App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

16-11-2019

Khảo sát về các hoạt động mua sắm SH3395

7điểm

14-11-2019

Khảo sát về cuộc sống SH4178

9điểm

11-11-2019

Khảo sát về cuộc sống SH4175

9điểm

08-11-2019

Khảo sát về cuộc sống SH4172

9điểm

08-11-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4173

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênnthieu11...

  nthieu1190

 • Thời gian19-11-2019 - 26-11-2019
 • Trả lời113 trả lời

  113 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn có muốn quyên góp tiền để đưa thi thể 39 nạn nhân người Việt Nam ở Vương Quốc Anh về nước không?

tình trạngĐang mở

 • Tênluongnin...

  luongninh

 • Thời gian19-11-2019 - 26-11-2019
 • Trả lời257 trả lời

  257 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thường chọn lựa hàng hóa tiêu dùng như thế nào ?

tình trạngĐang mở

 • Têndotuy11

  dotuy11

 • Thời gian19-11-2019 - 26-11-2019
 • Trả lời86 trả lời

  86 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Mức độ quan tâm của bạn về việc chuyển giao thành viên từ DI Survey sang Vinaresearch ?

tình trạngĐang mở

 • Têndotuy11

  dotuy11

 • Thời gian19-11-2019 - 26-11-2019
 • Trả lời88 trả lời

  88 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Bạn có mong đợi các game tích điểm trên Vinaresearch quay trở lại không?

tình trạngĐang mở

 • Tênlexuancu...

  lexuancu87

 • Thời gian19-11-2019 - 26-11-2019
 • Trả lời89 trả lời

  89 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Theo bạn hình thức học tập nào được người lao động tham gia nhiều nhất ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN