App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

16-11-2019

Khảo sát về các hoạt động mua sắm SH3395

7điểm

08-11-2019

Khảo sát về cuộc sống SH4172

9điểm

08-11-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4173

9điểm

06-11-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4171

16điểm

05-11-2019

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4170

8điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênPhong_la...

  Phong_lantrang

 • Thời gian19-11-2019 - 26-11-2019
 • Trả lời107 trả lời

  107 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Mức độ yêu thích của bạn với các "Minigame"?

tình trạngĐang mở

 • Tênmkt4GPO

  mkt4GPO

 • Thời gian19-11-2019 - 26-11-2019
 • Trả lời101 trả lời

  101 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường quan tâm điều trên mạng xã hội gì?

tình trạngĐang mở

 • TênDiemtv19...

  Diemtv1993

 • Thời gian19-11-2019 - 26-11-2019
 • Trả lời255 trả lời

  255 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Loại thạch nào bạn thích ăn cùng với trà sữa?

tình trạngĐang mở

Bạn có yêu cầu cơ bản nào nhất trong việc lựa chọn loại son phù hợp?

tình trạngĐang mở

 • Têndotuy11

  dotuy11

 • Thời gian19-11-2019 - 26-11-2019
 • Trả lời83 trả lời

  83 trả lời

 • Tiêu đềVinaresearch

  Vinaresearch

Mức độ quan tâm của bạn về việc chuyển giao thành viên từ DI Survey sang Vinaresearch ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN