App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

19-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

13-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

08-09-2021

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5099

48điểm

07-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

01-09-2021

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Tênnhisoo10...

  nhisoo107

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời563 trả lời

  563 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thích ăn món ăn theo cách chế biến nào?

tình trạngĐang mở

 • Têncl0804

  cl0804

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời471 trả lời

  471 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất nước ta hiện nay là gì ?

tình trạngĐang mở

 • Tênlesang19...

  lesang1998

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời488 trả lời

  488 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Bộ phim mà Hàn nào mà bạn hiện đang xem ?

tình trạngĐang mở

 • TênHOTHIKIM...

  HOTHIKIMDUONG1

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời668 trả lời

  668 trả lời

 • Tiêu đềXu hướng tiêu dùng

  Xu hướng tiêu dùng

Bạn thích uống loại caffe nào ?

tình trạngĐang mở

 • TênTienmanh...

  Tienmanhk7D

 • Thời gian14-09-2021 - 21-09-2021
 • Trả lời437 trả lời

  437 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn thường hay nói chuyện hay nhắn tin với người yêu vào khoảng thời gian nào?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN