App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

28-02-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4282

15điểm

28-02-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4279

9điểm

25-02-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4275

9điểm

21-02-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4273

9điểm

19-02-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4271

9điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • Têngarbate

  garbate

 • Thời gian25-02-2020 - 03-03-2020
 • Trả lời340 trả lời

  340 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Nếu bạn là học sinh , sinh viên bạn thường làm gì khi phải nghỉ học dài ngày ?

tình trạngĐang mở

 • Tênniekdam

  niekdam

 • Thời gian25-02-2020 - 03-03-2020
 • Trả lời309 trả lời

  309 trả lời

 • Tiêu đềGia đình

  Gia đình

Gia đình bạn có bao nhiêu thế hệ cùng sống trong cùng 1 nhà?

tình trạngĐang mở

 • Têntranphuo...

  tranphuong1196

 • Thời gian25-02-2020 - 03-03-2020
 • Trả lời310 trả lời

  310 trả lời

 • Tiêu đềViệc làm

  Việc làm

Tiêu chí tìm công việc mới của bạn?

tình trạngĐang mở

 • Tênthucdade...

  thucdaden

 • Thời gian25-02-2020 - 03-03-2020
 • Trả lời327 trả lời

  327 trả lời

 • Tiêu đềThời trang - làm đẹp

  Thời trang - làm đẹp

Bạn theo tập Gym Fitness vì mục đích gì ?

tình trạngĐang mở

 • Tênlhmt1311

  lhmt1311

 • Thời gian25-02-2020 - 03-03-2020
 • Trả lời320 trả lời

  320 trả lời

 • Tiêu đềGiải trí

  Giải trí

Đọc báo tin tức bạn thường thích đọc chuyên mục nào ?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN