App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

Khảo sát về bản thân bạn SH5224

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5224
  01/07/2022 - 29/12/2022

Khảo sát về bản thân bạn SH5225

 • survey icon point 10 điểm
  survey icon taking time 2'
  survey icon hash SH5225
  01/07/2022 - 29/12/2022

Khảo sát Thành viên tích cực

 • survey icon point 5 điểm
  survey icon taking time 5'
  survey icon hash SH5489
  25/11/2022 - 30/11/2022

Khảo sát về cuộc sống SH5485

 • survey icon point 20 điểm
  survey icon taking time 4'
  survey icon hash SH5485
  21/11/2022 - 05/12/2022

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH5473

 • survey icon point 15 điểm
  survey icon taking time 4'
  survey icon hash SH5473
  18/11/2022 - 21/12/2022

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

Hãng cà phê bạn yêu thích là gì?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian27/11/2022
 • Trả lời 609 trả lời

  609 trả lời

 • Têndiemmyng...

  diemmynguyenlu

tình trạng Đang mở

Bạn sử dụng máy điều hòa bao lâu khi ở nhà?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian26/11/2022
 • Trả lời 925 trả lời

  925 trả lời

 • Têndiemmyng...

  diemmynguyenlu

tình trạng Đang mở

Bạn thích môn bóng nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian26/11/2022
 • Trả lời 894 trả lời

  894 trả lời

 • TênShii

  Shii

tình trạng Đang mở

Theo bạn, lí do lớn nhất trẻ em bây giờ có xu hướn...

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian25/11/2022
 • Trả lời 1024 trả lời

  1024 trả lời

 • TênTrang310...

  Trang31097

tình trạng Đang mở

Bạn thích đội bóng đá nào?

 • Thời gian1 điểm
 • Thời gian24/11/2022
 • Trả lời 1073 trả lời

  1073 trả lời

 • TênMaico

  Maico

tình trạng Đang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN