App Banner

DANH MỤC KHẢO SÁT

09-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4458

9điểm

07-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

07-07-2020

Khảo sát về xu hướng tiêu dùng SH4453

50điểm

06-07-2020

Khảo sát về cuộc sống SH4370

12điểm

01-07-2020

Khảo sát Thành viên tích cực

5điểm

Câu hỏi nhanhCÂU HỎI NHANH

 • TênDiemtv19...

  Diemtv1993

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời375 trả lời

  375 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Buổi sáng khi đang ngủ, đồng hồ báo thức reo bạn thường làm gì?

tình trạngĐang mở

 • TênDh198819...

  Dh19881988

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời345 trả lời

  345 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Khi đi mua hàng và người bán thối lại cho bạn tiền 500 đồng, bạn sẽ làm gì?

tình trạngĐang mở

 • TênDoanthan...

  Doanthanhphuong

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời322 trả lời

  322 trả lời

 • Tiêu đềGiáo dục

  Giáo dục

Bạn thấy có cần thiết phải bắt các con học hè không ?

tình trạngĐang mở

 • Têncongtung...

  congtung1810

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời371 trả lời

  371 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn nghĩ đầu tư cho tương lai đâu là thích hợp nhất?

tình trạngĐang mở

 • TênPhuongan...

  Phuonganhphuong

 • Thời gian07-07-2020 - 14-07-2020
 • Trả lời435 trả lời

  435 trả lời

 • Tiêu đềCuộc sống

  Cuộc sống

Bạn cho rằng những khó khăn trong cuộc sống bạn đang đối mặt đến từ đâu?

tình trạngĐang mở

thông báo từ vinaresearchBÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN